WMI staat voor Windows Management Instrumentation. WMI is een database die op iedere Windows computer aanwezig is (sinds Windows NT). In deze database staat informatie over de computer zelf, zoals de hoeveelheid geheugen, het type videokaart, de laatste updates en welke software is geÔnstalleerd. Vrijwel alle gegevens over hard- en software is terug te vinden in deze database. Management Tools van Microsoft en andere partijen maken veelal gebruik van deze database. Maar met VBScript of het nieuwere Powershell kun je deze database ook uitlezen. Hieronder vind je een voorbeeld van een VBScript dat je vertelt hoeveel geheugen er in je computer zit. Om dit te testen kun je de tekst kopiŽren in een bestand genaamd HoeveelGeheugen.vbs en hier op dubbelklikken.

WMI staat voor Windows Management Instrumentation. WMI is een database die op iedere Windows computer aanwezig is (sinds Windows NT). In deze database staat informatie over de computer zelf, zoals de hoeveelheid geheugen, het type videokaart, de laatste updates en welke software is geÔnstalleerd. Vrijwel alle gegevens over hard- en software is terug te vinden in deze database. Management Tools van Microsoft en andere partijen maken veelal gebruik van deze database. Maar met VBScript of het nieuwere Powershell kun je deze database ook uitlezen. Hieronder vind je een voorbeeld van een VBScript dat je vertelt hoeveel geheugen er in je computer zit. Om dit te testen kun je de tekst kopiŽren in een bestand genaamd HoeveelGeheugen.vbs en hier op dubbelklikken.
' HoeveelGeheugen.vbs
' Freddy Buskens
Dim objWMIService, colComputer
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2")
Set colComputer = objWMIService.ExecQuery ("Select * from Win32_ComputerSystem")
For Each objComputer in colComputer
     Wscript.Echo "Totaal Geheugen: " & objComputer.TotalPhysicalMemory
Next
WScript.Quit
De kracht van veel management tools is dat ze computer remote kunnen beheren. Het is daarom ook betrekkelijk eenvoudig om bovenstaand script aan te passen voor het managen van een remote computer. Verander winmgmts:\\.\root\cimv2 maar eens in winmgmts:\\NaamVanAndereComputer\root\cimv2.
Een website met vele voorbeelden zoals deze vind je op: http://www.computerperformance.co.uk/vbscript/wmi.htm