Unified communications (UC) is een term die je in de IT Wereld steeds vaker ziet. Naast de hype die er omheen is ontstaan, heeft het woord natuurlijk ook een betekenis. Een goede Nederlandse vertaling zou zijn Verenigde communicatievormen en daar heeft het ook mee te maken. UC gaat over het samensmelten van IT gerelateerde communicatievormen zoals eMail, chat, voip, webconferencing en vele andere.

Unified communications (UC) is een term die je in de IT Wereld steeds vaker ziet. Naast de hype die er omheen is ontstaan, heeft het woord natuurlijk ook een betekenis. Een goede Nederlandse vertaling zou zijn Verenigde communicatievormen en daar heeft het ook mee te maken. UC gaat over het samensmelten van IT gerelateerde communicatievormen zoals eMail, chat, voip, webconferencing en vele andere.
Met Unified Communications wordt getracht zo snel mogelijk contact met een andere te krijgen zonder dat de zender hoeft na te denken over de communicatievorm of het middel dat de ontvanger daarvoor gebruikt. Zo is het mogelijk dat als de zender een sms stuurt naar een ontvanger, de ontvanger een mail in zijn mailbox krijgt omdat UC 'ziet' dat de ontvanger op dat moment zijn mailbox open heeft staan en zijn GSM uit staat.
Naast UC bestaat er ook zoiets als Unified Messaging (UM). Helaas is er wat onduidelijkheid over wat nu het verschil is tussen deze termen. Sommige bronnen zeggen dat UM een onderdeel is van UC en sommige bronnen zeggen dat het een tegenhanger is waar ik me (tot op heden) bij aansluit. Hieronder heb ik een schema opgenomen waarin ik, vanuit een Microsoft oogpunt, duidelijk wil maken waar de verschillen liggen tussen UC en UM. Zoals gezegd is dit mijn persoonlijke waarheid en daarom sta ik open voor alle commentaar.
Wat is nu eigenlijk Unified Communication en Unified Messaging?