De subsidie Excelleren in Brabant richt zich op het verbeteren van scholing voor het MKB. De aanpak van bedrijven om scholing te stimuleren verschilt enorm. Afhankelijk van de grootte, de bedrijfsactiviteiten en het toekomstperspectief ontwikkelt een organisatie zich m.b.v. training en opleiding.

 
De regeling kent 3 verschillende subsidiabele trajecten waarvan Master it Training er twee kan ondersteunen:  
  1. Individueel ontwikkeltraject: Bijdrage in de kosten van een cursus of opleiding van een individuele medewerker;
  2. Advies- en opleidingstraject: Ontwikkelen en uitvoeren van een bedrijf ontwikkelplan door scholing van de werknemers
 
In onderstaand overzicht vind je de diverse onderdelen en inhoud:  
 
1. Individueel ontwikkeltraject
3. Advies en opleidingstraject
Bedrijfssituatie
De ontwikkeling van één of meerdere medewerkers is gebaat bij het volgen van een cursus of opleiding.
Het bedrijf wil de leercultuur versterken door, ontwikkeldoelen van onderneming en medewerkers vast te leggen in een bedrijf ontwikkelplan en dit plan door middel van scholing van de medewerkers tot uitvoer te brengen.
Aantal medewerkers
Maximaal 5
> 6
Aanmelden
Aanvraagformulier: Individueel ontwikkeltraject
Bedrijf Ontwikkelplan +
Budget- declaratieformulier
Eindresultaat
Afgeronde cursus of opleiding
Uitgevoerd Bedrijf Ontwikkelplan (BOP)
Max. subsidie
€ 1.500,- per medewerker
€ 9.750,- totaal, waarvan:
€ 1.250,- Opstellen BOP
€ 8.500,- opleidingen voor minimaal 6 medewerkers
Eigen bijdrage ondernemer
50%
50%
Betaling
100% achteraf
75% vooraf, 25% achteraf

Voorwaarden subsidie

 
Als de onderstaande vragen met ja beantwoord kunnen worden, kan de organisatie deelnemen aan de subsidie regeling.  
  • Is uw bedrijf in de provincie Brabant gevestigd?
  • Bent u een mkb bedrijf met maximaal 249 medewerkers in dienst? (Let op, het gaat hier om de totale bedrijfsomvang)
  • Ligt uw jaaromzet onder de 50 miljoen euro en is het balanstotaal niet hoger is dan 43 miljoen euro?
  • Heeft uw bedrijf de afgelopen 3 belastingjaren niet meer dan 200.000 euro aan subsidie ontvangen, conform de deminimisverordering?
  • Wilt u aan de slag met leren en opleiden om uw bedrijf te laten excelleren? (Denk bv. aan het volgen van opleidingen, cursussen, trainingen, EVC)

Interesse?

 
Ben jij ge´nteresseerd in training met subsidie in Noord Brabant neem dan contact op met één van onze accountmanagers in Eindhoven op telefoonnummer 040-2323390 of neem contact met ons via contact@master-it.nl.