Voor diegenen die niet weten wat een wildcard is:
Een wildcard, ook wel het jokerteken genoemd in het Nederlands, is een operator waarmee zoekopdrachten flexibeler uitgevoerd kunnen worden. De twee bekendste zijn een asterisk (*) en een vraagteken (?). Waarbij het vraagteken staat voor één teken terwijl een asterisk meerdere tekens kan vervangen.

Gedurende de afgelopen SharePoint Professional training werd mij de vraag gesteld of het mogelijk is om wildcards te gebruiken binnen een zoekopdracht.
Voor diegenen die niet weten wat een wildcard is:
Een wildcard, ook wel het jokerteken genoemd in het Nederlands, is een operator waarmee zoekopdrachten flexibeler uitgevoerd kunnen worden. De twee bekendste zijn een asterisk (*) en een vraagteken (?). Waarbij het vraagteken staat voor één teken terwijl een asterisk meerdere tekens kan vervangen.

Voorbeelden

Als ik het vraagteken gebruik in de volgende opdracht st?m zullen de resultaten zowel stem, stam als stom getoond worden. Gebruik ik een asterisk bij de zoekterm Shar* krijg ik resultaten terug met zowel de termen Sharing als SharePoint terug.
SharePoint Search 2010 ondersteunt in zekere mate het gebruik van wildcards, maar alleen als de gebruiker dit specifiek ingeeft. Nu werd mij het volgende probleem voorgeschoteld:
"Gebruikers hebben vaak niet in de gaten wat wildcards zijn of, als ze dat al weten, weten ze niet dat je dit kunt gebruiken in SharePoint. Hoe kan ik het toch mogelijk maken dat er binnen SharePoint automatisch een wildcard achter de zoekopdracht geplaatst wordt?"
Één van de oplossingen die dit probleem kunnen verhelpen is door gebruik te maken van een Wildcard Search Web Part. Deze Solution, ontwikkeld door DotNetMafia, is gratis te downloaden op Codeplex. Dit speciale Search Web Part zorgt ervoor dat er automatisch een asterisk (*) achter de zoekopdracht wordt geplaatst. Wanneer je bijvoorbeeld gebruik maakt van het zoekwoord ‘Cont’ worden niet alleen bestanden gevonden met de woorden Content, maar ook bestanden zoals Contract of Context.
Dit klinkt handig, hoe krijg ik dit geïnstalleerd op mijn SharePoint omgeving? Nou, door de onderstaande stappen te volgen!
1. Download de Solution via http://wildcardsearch2010.codeplex.com/
2. Pak het .ZIP bestand uit naar de C-Schijf.
3. Open de SharePoint 2010 Management Shell en gebruik de onderstaande code om de Solution toe te voegen: Add-SPSolution C:\\Solution.wsp
SharePoint 2013 Search NOT operator
4. Ga nu naar je Central Administration om de Solution te Deployen. Deze optie is te vinden onder General Application Management > Manage Farm Solutions.
SharePoint 2013 Search NOT operator
5. Wanneer je de Solutions hebt gedeployed naar de Web Application kan je op de desbetreffende Site Collection de Wild Card Search Web Part-Feature activeren.
SharePoint 2013 Search NOT operator
6. Zodra dat de Feature is geactiveerd kan je het Web Part Wildcard Search Core Results toevoegen aan je Search Results pagina, dit ter vervanging van de Core Search Results Web Part. Wanneer je nu een zoekopdracht uitvoert zonder Wildcard zullen toch alle resultaten weergegeven worden.
SharePoint 2013 Search NOT operator