Met de komst van System Center Virtual Machine Manager 2012 lijkt Microsoft definitief terug te grijpen op het gebruik van de Ribbon in haar software. De interface zoals we die kennen uit Office neemt dan ook een prominente plaats in binnen System Center Virtual Machine Manager 2012.

Met de komst van System Center Virtual Machine Manager 2012 lijkt Microsoft definitief terug te grijpen op het gebruik van de Ribbon in haar software. De interface zoals we die kennen uit Office neemt dan ook een prominente plaats in binnen System Center Virtual Machine Manager 2012.
SCVVM 2010
De spec's voor het management pakket voor Hyper-V, XenServer en VCenter zijn redelijk stevig. Met minder dan 4Gb geheugen toegewezen aan de doelmachine zal het pakket niet installeren. Er moet dan ook wel een SQL server op draaien. Na de installatie kun je overigens de geheugeneisen flink terugdraaien. Het pakket functioneert (in kleine omgevingen) dan ook nog prima.
Na het configureren en het opnemen van de host in de software, krijg je een overzichtelijk dashboard gepresenteerd. Naast een overzicht van alle virtuele machines op de betreffende host of binnen de geslecteerde cloud, krijg je ook een aardige berg informatie te zien over de opslagmedia, processoren, netwerken etc.
SCVVM 2010
Linksonder zie je vervolgens de fabriek staan, oftewel fabric. Dit is geen nieuw fenomeen voor degenen die al wat langer met het cloud-bijltje hakken, maar voor degenen die nog niet in de wolken zijn: onder fabric vind je alle componenten terug rondom jouw cloud. Ofwel alles over de betrokken host-machines (ook Vcenter en/of Xen-servers), library-servers, deployment servers (denk hierbij aan SCCM 2012 Beta), maar ook tot in detail de gegevens over networking en en storage.
SCVVM 2010
Het library concept is gebleven in SCVMM 2012, ook hierin zie je weer een grote uitbreiding. Je kunt nog steeds templates en vm's voor van alles en nog wat opslaan (en terughalen), en ook hier zie je de brede ondersteuning voor 'third-party' virtualisatie weer terugkomen.
SCVVM 2010
Een overview van de totale library kan er dan zo uit zien:
SCVVM 2010
Voordat we naar de specifieke instellingen gaan kijken, zien we dan nog de 'Jobs' staan. Dit is bijna onveranderd overgenomen uit SCVMM 2008, met uitzondering van de lay-out verandering.Hier zie je nog steeds wie wat gedaan heeft. Zo heeft bijvoorbeeld de gebruiker 'Administrator' een nieuw Run-as profiel aangemaakt. Erg handig in het kader van 'Wie heeft wat gedaan?'.
SCVVM 2010
Dan even een issue waar ik je toch voor wil waarschuwen. Onderstaande error krijg je wanneer je een host wilt toevoegen aan SCVMM2012 die eerder aan SCVMM2008 toegewezen was. De agent kan namelijk niet worden ge-upgrade tijdens installatie of configuratie, maar de 'oude' agent moet eerst verwijderd worden van het host-systeem. Hierna kan de host in 'bezit' worden genomen door de nieuwe Virtual Machine Manager.
SCVVM 2010
In settings kun je belangrijke instellingen wijzigen, met name het Security/User Roles gedeelte hiervan heeft veel aandacht gekregen van de ontwikkelaars. Hierdoor kunnen er meerdere mensen beschikken over dezelfde virtuele machines binnen de webportal, met andere rechten. In het pakket komt dit neer op gebruikersaccounts met verschillende gebruikers-rollen, waardoor ze bepaalde zaken wel of niet kunnen/mogen. Denk hierbij aan de virtuele machine aan/uitzetten of slechts alleen benaderen via de console/web interface.
SCVVM 2010
SCVVM 2010
Ook kun je in 'settings' de back-up en eventuele Service Windows instellen voor jouw cloud en de integratie met System Center Operations Manager configureren, waardoor de zogenaamde PRO-tips geactiveerd worden. Let op: hiervoor zal je dan wel eerst de Operations Console uit SCOM moeten installeren op de machine waarop ook SCVMM staat. Zo niet, krijg je onderstaande melding.
SCVVM 2010
Tot zover de eerste blik op System Center, de komende weken zal er ongetwijfeld steeds meer informatie over deze geweldige tool beschikbaar komen. Meer informatie over SCVMM in combinatie met storage (in het Engels) vind je alvast hier en uiteraard heeft Microsoft zelf ook de nodige informatie al op de website staan.