Sinds kort is er een nieuw MCSE cerificeringspad bij via Office 365. Middels deze blog wil ik jullie graag informeren wat dit nu precies inhoud en waar je allemaal rekening mee moet houden. Het is belangrijk om te weten dat het om de volgende MCSE trajecten gaat: Messaging, Communication en Sharepoint. Laten wij eerst gaan kijken naar de huidige situatie.

Stel je wilt MCSE Messaging, Communication of Sharepoint gecertificeerd worden. Tot heden betekende dat het volgende:
MCSA Windows Server 2012 (verplicht tot heden)
MCSA Windows Server 2012 Certificering
Aanbevolen trainingen:
Met de bijbehorende verplichte examens:
-          70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012
-          70-411 Administering Windows Server 2012
-          70-412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
Bovenstaand pad was verplicht om in aanmerking te komen voor de MCSE Messaging, MCSE Communcation en MCSE Sharepoint certificeringen.
Hierna volgen nog 2 trainingen en 2 examens per MCSE Certificering
Om beter aan te sluiten op de cloud en de huidige markt heeft Microsoft een nieuwe certificering gecreëerd en zijn de eisen voor de 3 MCSE certificeringen aangepast.
MCSA Office 365
Aanbevolen training:
Bijbehorende verplichte examens:
-          70-346 Managing Office 365 Identities and Requirements
-          70-347 Enabling Office 365 Services
En hiermee wordt ook meteen voldaan aan de eisen voor bovenstaande 3 MCSE certificeringen.
In plaats van 3 trainingen en 3 examens voor MCSA Windows Server 2012 en dan nog eens 2 trainingen en 2 examens per MCSE (geldt alleen voor Messaging, Communication en Sharepoint) heeft men nu ook de keuze om 1 training en 2 examens te doen voor het MCSA Office 365 gedeelte en dan 2 trainingen en 2 examens per MCSE. Er zijn vanaf nu dus 2 trajecten om jouw MCSE Messaging, Communication en Sharepoint te behalen).
Voor alle Exchange, Lync en Sharepoint beheerders is dit goed nieuws, zeker als het onderhouden, configureren en uitrollen van Server 2012 met alle roles en features niet deel is van het dagelijks werk.