Wanneer je in Excel een cel met een formule of functie wilt omzetten naar een waarde cel doe je dit normaliter via kopiëren – plakken speciaal – waarde plakken. Veel sneller is de volgende methode: • Klik in de cel met de formule of functie • Klik in de formulebalk • Druk op F9 en sluit af met een enter De formule of functie is nu vervangen door de laatst berekende waarde.